Användarvillkor

Användarvillkor

1. Information om leverantören
Prenumerationstjänsterna tillhandahålls av Stockcess AB, org nr. 559024-0130. Bolaget är momsregistrerat och innehar F-skatt. 

2. Pris, moms och avtalstider
Samtliga priser angivna på sidan är inklusive 25 % moms. Speciella erbjudanden via samarbetspartners gäller från fall till fall. Prenumerationen löper tillsvidare, kund har rätt att när som helst säga upp prenumerationen vilken då avslutas vid nästkommande förfallodag. Vid utebliven betalning samt brott mot punkt 11 har Stockcess AB rätt att avbryta prenumerationen utan dröjsmål. 

3. Leveransvillkor och återbetalningsregler
Stockcess AB levererar digitala tjänster via webbsida och e-post till den e-postadress som uppges vid beställning. Prenumeranten samtycker att tjänsterna levereras utan möjlighet till ångerrätt. Läs mer på Konsumentverkets hemsida avseende ångerrätt. 

4. Kontaktuppgifter
Stockcess AB kan kontaktas via e-post, se kontaktformulär.

5. Krav på programvara och tekniska förutsättningar för att använda tjänsten
Tjänsten levereras via webbsida samt via e-post i HTML-format. För att kunna ta del av tjänsten krävs en webbläsare samt e-postadress och en e-postklient. Prenumerant/kund ansvarar för att angiven e-postadress kan ta emot e-post skickade från våra system, ex. vitlistning i SPAM-filter. 

6. Garantier för tjänsten
Som prenumerant av tjänsten kommer du erhålla information från tjänsten så länge prenumerationen är aktiv. 

7. Utebliven leverans
Vid tekniska problem i leveransen äger Stockcess AB rätt att debitera kund löpande så länge arbete pågår med att lösa problemen. 

8. Force majeure
Stockcess AB skall vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt parternas avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Stockcess ABs kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter. För det fall Stockcess AB önskar befrielse skall Stockcess AB utan dröjsmål meddela kunden om detta. 

9. Reklamation
Om du inte är nöjd med tjänsten kan du begära avslut via vår support eller direkt via din valda betalningslösning. 

10. Tvist
Om du har kontaktat oss enligt punkten 9 och inte är nöjd med den lösning som har åstadkommits så kan du vända dig till en konsumentvägledare (Konsumentverkets hemsida) eller till allmänna reklamationsnämnden (Allmänna reklamationsnämndens hemsida). 

11. Förbud mot spridning av information
Spridning av tjänsten eller information från tjänsten är inte tillåtet oavsett format eller teknik (ex. dokument, e-post, sociala medier och sociala investeringsplattformar). Allt material som publiceras på webbsida eller via e-post skyddas av upphovsrätten. En prenumeration är avsedd för en person, vidaresändning är inte tillåtet. Spridning (ex. citering / retweet) av information publicerad av @stockcess_com via Twitter är inte skyddat av upphovsrätten och får spridas i ursprungligt format så länge den ursprungliga avsändaren är synlig. 

12. Betalningsvillkor
Betalning av tjänsten sker i förskott månadsvis via kortbetalning (hanteras via Stripe). Inga kortuppgifter sparas av Stockcess AB utan hanteras till fullo genom Stripe. Tjänsten aktiveras direkt efter betalningen är Stockcess AB tillhanda. 

13. Personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
De personuppgifter du anger när du blir kund hos Stockcess.com behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), som är en ny EU-gemensam förordning och som börjar gälla i hela EU från och med 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

De personuppgifter vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi bl.a. ska kunna hantera dig som kund, fullgöra våra avtalsförpliktelser, tillhandahålla våra tjänster samt kommunicera med dig som kund eller tidigare kund. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel brev, e-post eller SMS. Vi arbetar efter en strikt policy och delar enbart personuppgifter med bolag som vi samarbetar med och aldrig för annat marknadsföringssyfte än för våra egna tjänster. Personuppgifter lagras ej heller längre än nödvändigt.

Information och personuppgifter som kan hänföras till dig, dock med undantag av sådana uppgifter som Stockcess AB enligt lag måste spara och arkivera tas bort när du avslutar ditt konto samt väljer att avsluta eventuell prenumeration på våra nyhetsbrev. För ytterligare information se vår integritetspolicy

14. Friskrivning
Enligt separat sida Friskrivning.