Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

Varför ska jag investera taktiskt?

Varför ska jag investera taktiskt?

Du är i en stad du aldrig varit i och står i valet mellan två restauranger, en restaurang är nästan fullsatt och den andra har enbart ett par som sitter och äter. Vilken restaurang väljer du? Majoriteten hade valt den restaurang som är näst intill fullsatt – uteslutande på grund av att om många äter där så måste den vara bra. 

På samma sätt fungerar flockbeteendet på börsen. En investerare upplever det mycket enklare att göra som alla andra gör än att ta ett taktiskt beslut baserat på analys av underliggande data.

Taktisk aktieallokering hjälper dig att undvika flockbeteende samt andra psykologiska fällor som FOMO (fear of missing out), girighet och konfirmeringsbias.

Vår tjänst är även utformad för att vara enkel och icke tidskrävande. Den är också anpassad för dig som varken har tid eller lust att konstant screena och övervaka börsens alla bolag utan vill få inspiration och stöd i dina aktieinvesteringar.

I och med att vi fokuserar enbart på köpsidan i en investeringsstrategi passar den utmärkt att nyttja som second-opinion för dig som redan har en strategi på plats, eller för dig som håller på att bygga upp en långsiktig Buy & Hold-portfölj.

Historisk avkastning

Historisk avkastning

Den förväntade avkastningen vid taktisk aktieallokering förväntas vara ungefär dubbelt så hög kontra taktisk allokering i index (Stockholmsbörsen, OMXS30) vid samma tidpunkt. Värt att notera är att även en taktisk allokering i aktieindex vid samma tidpunkt förväntas ha en hög absolut avkastning per se.

För detaljerad information kring historiska avkastning se vår redovisningssida där samtliga affärsidéers absoluta avkastning (ex. utdelning) jämförs med en samtidig fiktiv investering i index (Stockholmsbörsen, OMXS30).

Måste jag agera direkt när affärsidén publiceras?

Måste jag agera direkt när affärsidén publiceras?

De affärsidéer som presenteras har en positiv förväntad avkastning om minst 10% på en period av 1-12 månader. Om du väljer att följa en presenterad affärsidé är det fördelaktigt att genomföra affären samma dag, alternativt dagen efter.

Hur lång investeringshorisont behöver jag?

Hur lång investeringshorisont behöver jag?

För att få en god förståelse och rätt förväntningar så kan det vara bra att veta att vår modell arbetar i sekundärtrend, innebärandes att du bör ge varje affärsidé minst några veckor men ofta upp till några månaders tålamod.

Till skillnad från många andra strategier arbetar våra modeller även fraktalbaserat, innebärandes att vi alltid har primärtrenden i ryggen vid all positionering. Det betyder helt enkelt att våra affärsidéer går utmärkt att använda för att öka på i långsiktiga kvalitativa innehav. Det är framförallt så vi personligen nyttjar modellen vilket har skapat väldigt goda resultat.

Hur många affärsidéer kan jag förvänta mig?

Hur många affärsidéer kan jag förvänta mig?

De affärsidéer som presenteras sker på dynamisk basis och antalet affärsidéer varierar över tid. I grafen nedan visualiseras antalet affärsidéer per dag över de senaste tre åren jämfört med prisutvecklingen i OMXS30-index (Stockholmsbörsen, exklusive utdelning)

Grafen visar tydligt att antalet affärsidéer minskar vid stark uppåtgående marknadstrend (oaktat aktiens korrelation / betavärde gentemot Stockholmsbörsen) samt vid marknadsrekyl utanför primärtrend. På samma sätt är förhållandet det omvända; andelen affärsidéer ökar generellt vid och efter en marknadsrekyl inom dess primärtrend. I ett fall en aktie har stark korrelation till börsen kommer antalet affärsidéer korrelera i högre grad med börsens övergripande trend än en aktie med låg korrelation.

Kan jag använda er tjänst som inspiration?

Kan jag använda er tjänst som inspiration?

Självklart kan du göra det. Många av våra kunder använder våra affärsidéer som bekräftelse / second-opinion i deras egna investeringsstrategier, andra nyttjar dem som kompletterande köp i en långsiktig Buy&Hold-portfölj. 

Om du behöver stöd med att ta ta fram en fram en investeringsstrategi som passar just dig som person och dina preferenser kring exempelvis risk så tveka inte att boka en konsultation med vår strategiexpert.

Kan jag förlora pengar?

Kan jag förlora pengar?

Alla investeringar är förknippade med risk. Taktisk aktieallokering  minskar denna risk, men kan inte eliminera den helt. Risken vid aktieinvestering är framförallt förknippad till din investeringshorisont, ju längre investeringshorisont desto lägre risk för att du kan förlora pengar. För mer detaljerad information kring förväntad avkastning samt historisk avkastning se vår redovisningssida.

Erbjuder ni något stöd för säljsidan?

Erbjuder ni något stöd för säljsidan?

Då fördelaktiga köp är något som är intressant för i stort sätt vilken strategi som helst är däremot en försäljning väldigt individuell. Reglerna kring försäljning av en aktie måste sättas med hänsyn tagen till respektive investerares personliga preferenser kring risk, investeringshorisont, fokuserad eller bred portfölj, eventuell begränsning på antal aktier i portföljen, möjlighet till löpande nyinvestering samt inte minst hur investeraren upplever förluster kontra motsvarande vinster.

I och med att säljsidan är så pass unik för varje enskild investerare är det också väldigt svårt för en investerare att över tid följa någon annans preferenser kring hur exempelvis risken i portföljen ska hanteras vid en större marknadskorrektion. En investerare har inga som helst problem med att portföljen faller i paritet med marknaden under en börsnedgång medan en annan investerare absolut inte vill se en total nedgång överstigande 20%.

För att kunna erbjuda ett stöd till dessa olika typer av investerare har vi gjort ett aktivt val att inte styra säljsidan. Däremot har vi tagit fram en funktion som hjälper till att bedöma en enskild aktie utifrån både tekniska och fundamentala parametrar. Exempelvis bedöms aktiens trend, momentum, styrka jämfört med börsen som helhet, taktiska köp- och vinsthemtagningstillfällen samt huruvida bolaget uppfyller kvalitativa krav, ex. lönsamhet och tillväxt. Sistnämnda genomförs via en fundamental analys som baseras på senaste tillgängliga kvartalsrapport.

Utöver den tekniska och fundamentala bedömningen redovisas även möjliga Stop Loss (SL) nivåer utifrån vanligt förekommande varianter. Exempelvis redovisas Stop Loss (SL)-nivåer i realtid baserat på aktiens standardavvikelse (StdDev), den tekniska indikatorn ATR (Average True Range), gentemot glidande medelvärde 50, 200 samt som en fast procentuell nivå från dagens högsta kurs. Nivåerna kan antingen användas direkt genom orderläggning hos din bank / mäklare eller som ett kurslarm där du då på ett enkelt sätt får information om att det är dags att se över innehavet och ta beslut om eventuell försäljning.

Erbjuder ni någon riskhanteringsmodell?

Erbjuder ni någon riskhanteringsmodell

Som ett komplement till vår utökade marknadsanalys för Stockholmsbörsen erbjuder vi även en volatilitetsbaserad riskhanteringsmodell som vi själva använder i våra taktiska aktieportföljer. Länk hittar du under Aktie-/marknadsanalys i toppmenyn.

Med hjälp av denna volatilitetsbaserade riskhanteringsmodell får du ett konkret stöd i att balansera din marknadsexponering gentemot ett förväntansvärde på 1-1,5% sett till daglig volatilitet. Att sänka volatiliteten i portföljen ger dig trygghet att följa en långsiktig strategi oaktat marknadens dagliga svängningar och du kan i stället fokusera på att investera taktiskt samt våga vara köpare.

Personligen volatilitetsjusterar vi våra taktiska aktieportföljer utifrån denna modell och rent praktiskt justeras då den korta positionen  (hedgen) en gång per dag för att matcha önskad volatilitet (1% alt. 1,5%).

Riskhanteringsmodellen går att använda separat alternativt i kombination med vår utökade marknadsbevakning.

Erbjuder ni hjälp med att ta fram en investeringsstrategi?

Erbjuder ni hjälp med att ta fram en investeringsstrategi?

Som komplement till vår taktiska investeringstjänst erbjuder vi dig som antingen har fastnat i din aktiehandel eller känner behov av stöd i att ta fram en komplett investeringsstrategi möjlighet till att boka konsultation med vår strategiexpert.

Vår strategiexpert har lång erfarenhet inom aktiehandel samt har även stora erfarenheter inom beteendevetenskap, riskhantering, automatiserad handel och algoritmbyggande. 

I och med att vi inte har någon anledning att styra dig i dina beslut (till skillnad mot rådgivare och personliga bankmän som har mål att driva egen försäljning) kommer du få en totalt objektiv konsultation med fokus på att hjälpa dig ta fram ett regelverk som passar dig som individ och investerare. 

Konsultation kan bokas antingen som digitalt möte (minst 1 timme) alternativt som fysiskt möte (minst 3 timmar). För ytterligare detaljer klicka på Boka konsultation nedan.

Hur fungerar prenumerationen?

Hur fungerar prenumerationen?

Din prenumeration hos oss är löpande och förnyas varje månad. Det finns ingen bindningstid och inga dolda avgifter. Prenumerationen hanterar du enkelt själv via sidan Mitt konto.

Finansiell rådgivning

Finansiell rådgivning

Stockcess AB är inte en finansiell rådgivare och står inte under finansinspektionens tillsyn och vi ger inga enskilda råd eller rekommendationer till dig. Vi tillhandahåller beslutsunderlag för din egna aktieförvaltning baserat på allmänt tillgänglig information som kan användas för egen analys. Det är du själv som avgör om du vill placera enligt våra affärsidéer. Läs mer.

Hur köper jag aktierna billigast?

Hur köper jag aktierna billigast?

Efter att du skapat ett konto så kan du när som helst logga in på tjänsten och ta del av våra affärsidéer. Aktierna handlar du sedan själv hos din bank, mäklare. De flesta av våra kunder väljer att handla via ett så kallat investeringssparkonto, ISK, eftersom skatten är fördelaktig och ingen deklaration av genomföra affärer är nödvändig.

Vi rekommenderar att använda Avanza och deras avgiftsfria ISK-konto för vår tjänst.

Hur aktiverar jag pushnotiser?

Hur aktiverar jag pushnotiser?

För att aktivera pushnotiser på din stationära eller bärbara dator klickar du på den röda ikonen på sidan med affärsidéer.

Om du vill ha notiser på din telefon så är det enklaste att lägga in vår e-postavsändare hello@stockcess.com som VIP-avsändare och aktivera därefter notisfunktionalitet för just dessa VIP-avsändare på din telefon, läs mer här.

Ska vi sätta igång?

Skapa ett konto idag, och låt oss hjälpa dig investera som ett proffs!