Så fungerar det

Så fungerar det

Vilka aktier är en aktiemarknadsbaserad produkt bestående av enskilda affärsidéer. Då dessa affärsidéer har en kortare tidshorisont baseras de i stor utsträckning på rådande marknadsmomentum och teknisk analys. Presentation av affärsidéer sker på dynamisk basis och antalet affärsidéer kan variera över tid.

Så fungerar tjänsten

Så fungerar tjänsten

Det är superenkelt att använda vår tjänst. Som kund får du direkt tillgång till våra affärsförslag. Du kan även välja att aktivera notifikationer vilket gör att du får en pushnotis i din dator eller telefon vid nya affärsförslag.

Samtliga affärsförslag presenteras med datum, tidpunkt, aktienamn, aktuell kurs, aktielista, sektor samt direktlänkar till Avanza och Nordnet för snabb och smidig handel. Även historiska affärsförslag (från 2017) finns tillgängliga för dig som kund så att du själv har möjlighet att verifiera historiska transaktioner.

Vår algoritm har direkt API-access mot Nasdaq OMX Nordic och analyserar i realtid samtliga aktier på Stockholmsbörsens största listor samt ett urval av aktier på Spotlight Stock Market. Algoritmen är baserad på teknisk analys samt tar hänsyn till investerings-kollektivets sentiment, marknadstrend samt den enskilda aktiens trend, momentum och prishistorik.

En viktig aspekt är att inga affärsidéer kommer att presenteras i aktier som uppvisar en fallande primärtrend och ej heller i aktier som definieras som fallande knivar ens inom sin sekundärtrend, utan affärsförslagen kommer vara i aktier som rekylerat inom sin upptrend och uppvisat en bottenformation samt ett kortsiktigt positivt momentum.

Så här gör du

Så här gör du

  1. Öppna ett ISK-konto på ex. Avanza om du inte redan har det.
  2. Skapa ett konto hos oss genom att teckna en prenumeration för 79 kronor / månad.
  3. Du väljer sedan själv om du vill köpa den aktien som vi ger affärsförslag på eller ej.

Hur har avkastningen sett ut historiskt?

Hur har avkastningen sett ut historiskt?

Den förväntade avkastningen vid taktisk aktieallokering förväntas vara ungefär dubbelt så hög kontra taktisk allokering i index (Stockholmsbörsen, OMXS30) vid samma tidpunkt. Värt att notera är att även en taktisk allokering i aktieindex vid samma tidpunkt förväntas ha en hög absolut avkastning per se.

För detaljerad information kring historiska avkastning se vår redovisningssida där samtliga affärsidéers absoluta avkastning (ex. utdelning) jämförs med en samtidig fiktiv investering i index (Stockholmsbörsen, OMXS30).

Hur fungerar egentligen den taktiska aktieallokeringen?

Hur fungerar egentligen den taktiska aktieallokeringen?

Taktisk aktieallokering innebär att man med hjälp av teknisk analys bedömer marknadens sentiment, trend och momentum och på så vis undviker psykologiska fällor samt försöker finna bra ingångslägen för inköp och kompletteringar i befintliga aktieinnehav.

Taktisk aktieallokering är en momentum och trendföljande strategi. Det betyder att när en trend har identifierats och ett momentum bekräftats så investerar strategin systematiskt i dessa tillgångar tills motsatsen är bevisad eller till dess en annan tillgång uppvisar bättre trend och momentum över vald tidsperiod.

Taktisk aktieallokering via vår tjänst hjälper dig att hitta fördelaktiga tillfällen att köpa aktier som har de bästa förutsättningarna för värdeökning på kort till medellång sikt (1-12 månader). Lär dig mer.

Ovan visar exempel på hur taktisk aktieallokering utifrån Stockcess® ’Vilka aktier’ koncept framgångsrikt positionerarade sig i aktier med en god efterföljande värdeökning.

Vilka aktier ingår i er bevakning?

Vilka aktier ingår i er bevakning?

I dagsläget bevakas alla aktier som är noterade på  Stockholmsbörsen samt ett urval av aktier noterade på Spotlight Stock Market

Jag har fler frågor!

Jag har fler frågor!

Ta en titt på vår hjälpsida där vi besvarar de vanligaste frågorna kring taktisk tillgångsallokering och vår tjänst. Om du inte känner att du får svar så tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi dig igång!

Ska vi sätta igång?

Skapa ett konto idag, och låt oss hjälpa dig investera som ett proffs!