Om oss

Om oss

Stockcess AB

Vilka aktier är en digital finansiell stödtjänst som tillhandahålls av Stockcess AB och erbjuder möjligheten att prenumerera på affärsförslag för svenska aktier. Tjänsten är baserad på taktisk aktieallokering och använder sig av kvantitativ analys på historisk finansiell information och väljer på så sätt ut affärsförslag på svenska aktier noterade på Stockholmsbörsen samt på Spotlight Stock Market.

Med tjänsten hoppas vi kunna hjälpa privata investerare i Sverige att investera taktiskt i aktier och på så sätt både kunna erhålla högre avkastning över tid, ta lägre risk samt undvika psykologiska fällor som exempelvis FOMO, girighet och flockbeteende.