Taktisk aktieallokering

Taktisk aktieallokering

Kunskapsbas

Kunskapsbas

Vad är taktisk aktieallokering

Vad är taktisk aktieallokering

På rätt plats vid rätt tidpunkt

En av de viktigaste delarna i en investeringsstrategi är att köpa rätt aktie till rätt pris. Med hjälp av taktiskt aktieallokering får du stöd att tajma din investering utifrån sentiment, trend och momentum. För att åstadkomma detta tar vi hjälp av beteendevetenskap samt teknisk analys där vi på ett kvantitativt sätt bedömer sannolikheten för framtida avkastning samt förhållandet mellan risk / avkastning.

Strategisk och taktisk allokering

I alla genomarbetade investeringsstrategier finns det interna placeringsregler som anger i vilka tillgångsslag, marknader och branscher medlen får placeras – den strategiska allokeringen. I det fall regelverket ger rätt att utifrån angivna ramar styra fördelningen kallas det taktisk allokering.

Den taktiska allokeringen syftar till att maximera avkastningen genom rätt positionering som i ett kort- till medellångt perspektiv (normalt 1-12 månader) förväntas generera bäst avkastning. Att aktier i ett långsiktigt perspektiv genererat bättre avkastning än räntebärande papper är känt för de flesta. Dock kan aktiemarknaden, enskilda branscher samt enskilda aktier under vissa perioder vara övervärderade med påföljd att kurserna faller kraftigt. Under dessa perioder är det naturligtvis alla investerares målsättning att i mesta möjliga mån undvika en exponering samt ytterligare investeringar mot dessa och i stället finna investeringstillfällen i aktier som uppvisar rätt förutsättningar för framtida tillväxt och en bra balans mellan risk / avkastning.

Våra affärsförslag

Våra affärsförslag

Vilka Aktier / Stockcess Trading är en sammanställning av analyser och rekommendationer till dig som kund hos Stockcess AB och skall ses som allmän information.

De rekommendationer som lämnas i denna publikation är baserade helt och hållet på Teknisk Analys.

Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analyser, som redovisas i publikationen.

Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övrig fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Vilka Aktier / Stockcess Trading skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Stockcess AB.

Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav.

Som kund uppmanas du även att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag.

Varken Stockcess AB eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Vilka Aktier / Stockcess Trading.

Investeringsrekommendationerna i Vilka / Aktier Stockcess Trading är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning. Se friskrivning för kompletterande information.

Ska vi sätta igång?

Skapa ett konto idag, och låt oss hjälpa dig investera som ett proffs!

Studier och litteratur

Studier och litteratur

 • Ahern, K. R. and Sosyuara, D. (2013).  Who writes the news?  Corporate press  release during merger negotiations. The Journal of Finance, forthcomming.
 • Altman, E. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance, 23:589–609.
 • Ang, A. and Bekaert, G. (2002). International asset allocation with regime shifts.
 • Review of Financial Studies, 15:1137–1187.
 • Ang, A., Liu, J., and Schwarz, K. (2010). Using stocks or portfolios in tests of factor models. NBER Working Paper.
 • Antoniou, C., Doukas, J. A., and Subrahmanyam, A. (2013). Cognitive dissonance, sentiment, and momentum. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(1):245–275.
 • Antweiler, W. and Frank, M. Z. (2004). Is all that talk just noise? The information content of Internet stock messages boards. The Journal of Finance, 59:1259– 1293.
 • Antweiler,  W. and Frank,  M. Z. (2006).  Do U.S. stock markets typically overreact  to corporate news stories? Working Paper, University of British Columbia.
 • Asness, C. S., Moskowitz, T. J., and Pedersen, L. H. (2013). Value and momentum everywhere. The Journal of Finance, LXVIII.
 • Avramov, D., Chordia, T., Jostova, G., and Philipov, A. (2007). Momentum and  credit rating. The Journal of Finance, 62:2503—20.
 • Badrinath, S. G. and Walhal, S. (2002). Momentum trading by institutions. The Journal of Finance, 57:2449–2478.
 • Bailey, W., Karolyi, G., and Salva, C. (2006). The economic consequences of increased disclosure: Evidence from international cross-listings. Journal of Ac- counting and Economics, 81:175–213.
 • Baker, M. and Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. The Journal of Finance, 61:1645—80.
 • Baker, M. and Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. Journal  of Economic Perspectives, 21(129—52).
 • Ball, R. and Kothari, S. P. (1991). Security returns around earnings annoucements.
 • The Accounting Review, 66:718–738.
 • Bandarchuk, P. and Hilscher, J.  (2013).  Sources  of  momentum  profits:  Evidence on the irrelevance of characteristics. Review of Finance, 17:809–845.
 • Barber, B. and Odean, T. (2008). All  that  glitters:  The  effect  of  attention  and news on the buying behavior of individual and institutional investors.  Review   of Financial Studies, 21(2):785–818.
 • Barber, B. M. and Loeffler, D. (1993). The “dartboard” column: Second-hand information and price pressure. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28:273–284.
 • Barber, B. M. and Lyon, J. D. (1997). Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and specification of test statistics. Journal of Financial Economics, 97:341–72.
 • Barberis, N., Shleifer, A., and Vishny, R. (1998). A model of investor sentiment.
 • Journal of Financial Economics, 49(207–43).
 • Beaver, W., McNichols, M., and Price,  R. (2007).  Delisting returns and their effect on accounting-based market anomalies. Journal of Accounting and Economics, 43:341–368.
 • Bekaert, G. and Harvey, C. R. (1995). Time-varying world market integration.
 • The Journal of Finance, 50:403–444.
 • Berkowitz, S. A., Logue, D. E., and Noser, E. A. J. (1988). The total costs of transactions on the nyse. The Journal of Finance, 43:97–112.
 • Bettman, J. L., Maher, T. R. B., and Sault,  S. J. (2009).  Momentum profits in the Australian equity market: a matched firm approach. Pacific-Basin Finance Journal, 17:565–79.
 • Bhattacharya, U., Daouk, H., Jorgenson, B., and Kehr, C. (2000). When an event  is not an event: The curious case of an emgerging market. Journal of Financial Economics, 55:69–101.
 • Boguth, O., Carlson, M., Fisher, A., and Simutin, M. (2011). Conditional risk and performance evaluation: Volatility  timing,  overconditioning,  and  new  estimates of momentum alphas. Journal of Financial Economics, 102:363–89.
 • Boudoukh, J., Feldman, R., Kogan, S., and Richardson, M. (2012). Which news moves stock prices? A textual analysis. NBER Working Paper.
 • Boudoukh, J., Richardson, M., and Whitelaw, R. F. (1994).  Industry returns and     the fisher effect. The Journal of Finance, 49:1595–1615.
 • Brailsford, T., Gaunt, C., and O’Brien, M. A. (2008). Size and book-to-market factors in Australia. 21st Australasian Finance and Banking Conference.
 • Brailsford, T. and O’Brien, M. A. (2008). Disentangling size from momentum in Australian stock returns. Australian Journal of Management, 33(Special Issue).
 • Chan, W. S. (2003). Stock price reaction to news and no-news: Drift and reversal  after headlines. Journal of Financial Economics, 70:223–260.
 • Chordia, T., Goyal, A., and Shanken, J. (2011). Cross-sectional asset pricing with individual stocks. Goizueta Business School, Emory University Working Paper Series.
 • Chordia, T. and Shivakumar, L. (2002). Momentum, business cycle, and  time- varying expected returns. The Journal of Finance, LVII:985–1019.
 • Chui, A. C., Titman, S., and Wei, K. C. J. (2010). Individualism and momentum around the world. The Journal of Finance, 65:361–292.
 • Chui, A. C., Wei, C. W., and Titman, S. (2009).  Individualism and momentum  around the world. The Journal of Finance, -:2143–84.
 • Chui, A. C., Wei, K. C., and Titman, S. (2000). Momentum, legal systems and ownership structure: an analysis of asian stock markets. SSRN.
 • Cochrane, J. H. (2005). Asset pricing. 2nd edition, Princeton University Press, Princeton.
 • Comerton-Forde, C., Gallagher, D. R., Nahhas, J., and Walter, T. S. (2010). Transaction costs and institutional trading in small-cap equity funds. Australian Journal of Management, 35:313–27.
 • Conrad, J., Dittmar, R. F., and Ghysels, E. (2012). Ex ante skewness and expected stock returns. The Journal of Finance, forthcomming.
 • Conrad, J. and Kaul, G. (1998). An anatomy of trading strategies. Review of Financial Studies, 11:489–519.
 • Cooper, M. J., JR., R. C. G., and Hameed, A. (2004).  Market states and momen-  tum. The Journal of Finance, LIX:1345–66.
 • Daniel, K., Hirshleifer, D., and  Subrahmanyam,  A.  (1998).  Investor  psychology and security market under- and overreactions. The Journal of Finance, 53:369– 403.
 • Daniel, K. and Moskowitz, T. (2011). Momentum crashes. NBER Working Paper.
 • Daniel, K. and Titman, S. (1999). Market efficiency in an irrational world. Fi- nancial Analysts Journal, 55:28–40.
 • Das, S. and Chen, M. (2007). Yahoo! for Amazon: Opinion extraction from small  talk on the web. Management Science, 53:1375–88.
 • Davies, P.  L. and Canes, M. (1978).  Stock prices and the publication of second-   hand information. The Journal of Business, 51:43–56.
 • Davis, A. K., Piger, J., and Sedor, L. M. (2012). Beyond the numbers: an analysis of optimistic and pessimistic language in earnings press releases. Contemporary Accounting Research, 29:845–68.
 • DeFond, M., Hung, M., and Trezevant, R. (2007). Investor protection and the information content of annual earnings annoucements: International evidence. Journal of Accounting and Economics, 43:37–67.
 • DeLong, J. B., Shleifer, A., Summers, L., and  Waldmann,  R.  J.  (1990).  Noise trader risk in financial markets. Journal of Political Economy, 98:703–738.
 • Demir, I., Muthuswamy, J., and Walter, T. (2004). Momentum returns in Aus- tralian equities: the influence of size, risk, liquidity and return computation. Pacific-Basin Finance Journal, 12:143–58.
 • Dempsey, M. (2010). The book-to-market equity ratio as a proxy for risk: evidence from Australian market. Australian Journal of Management, 35:7–21.
 • Dittmar, R. F. (2002). Non-linear pricing kernels, kurtosis preference and evidence from the cross section of equity returns. The Journal of Finance, 57:369–403.
 • Dumas, B. and Solnik, B. (1995). The world price of foreign exchange risk. The Journal of Finance, 50:455–79.
 • Durand, R. B., Limkriangkrai,  M.,  and Smith,  G. (2006a).  In America’s thrall:  the effects of the US market and US security characteristics on Australian stock returns. Accounting and Finance, pages 577–604.
 • Durand, R. B., Limkriangkrai, M., and Smith, G. (2006b). Momentum in Australia
 • – A note. Australian Journal of Management, 31:355–64.
 • Dzielinski, M. (2011). News sensitivity and the cross section of stock returns.
 • Working Paper, University of Zurich.
 • Eisdorfer, A. (2008). Delisted firms and momentum profits. Journal of Financial Markets, 11:160–179.
 • Engelberg, J. (2008). Costly information processing: Evidence from earnings an- noucements. Working Paper, University of North Carolina.
 • Faff, R. (2004). A simple test of Fama and French model using daily data: Aus-  tralian evidence. Applied Financial Economics, 14:83–92.
 • Fama, E. and French, K. R. (1989). Business conditions and expected returns on  stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 25:23–49.
 • Fama, E. and French, K. R. (1992). The cross section of expected stock returns.
 • Journal of Financial Economics, 47:427–465.
 • Fama,  E. and French,  K. R. (1993).  Common risk factors in the returns on stocks  and bonds. Journal of Financial Economics, 33:3–56.
 • Fama, E. and French, K. R. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. The Journal of Finance, 51:55–84.
 • Fama, E. F. (1970).  Efficient capital markets:  A review of theory and empirical  work. The Journal of Finance, 25:383–417.
 • Fama, E. F. (1998). Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance.
 • Journal of Financial Economics, 49:283–306.
 • Fama, E. F. and French, K. R. (1998). Value versus growth: The  international evidence. The Journal of Finance, 53:1975–1999.
 • Fama, E. F. and French, K. R. (2008). Dissecting anomalies. The Journal of Finance, LXIII:1653–79.
 • Fama, E. F. and French, K. R. (2012). Size, value, and momentum in international stock returns. Journal of Financial Economics, 105:457–72.
 • Fama, E. F. and Litterman, R. (2012). An experienced view on  markets  and investing. Financial Analysts Journal, 68:1–5.
 • Fama, E. F. and MacBeth, J. D. (1973). Risk, return and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81:607–636.
 • Fang, L. and Peress, J. (2009). Media coverage and the  cross-section  of  stock returns. The Journal of Finance, 64:2023–52.
 • Ferson, W., Simin, T., and Sarkissian, S. (2008). Asset  pricing  models  with  con-  ditional alphas and betas: the effects of data snooping and spurious  regression.  Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43:331–354.
 • Ferson, W. E. and Harvey, C. R. (1993). The risk and predictability of international equity returns. The Review of Financial Studies, 6:527–566.
 • Ferson, W. E. and Harvey, C. R. (1999). Conditioning  variables  and  the  cross section of stock returns. The Journal of Finance, 54:1325–60.
 • Ferson, W. E. and Schadt,  R. W. (1996).  Measuring fund strategy and performance  in changing economic conditions. The Journal of Finance, 51:425–461.
 • Galariotis, C.  E.  (2010).  What  should  we  know  about  momentum  investing? The case of the Australian Security Exchange. Pacific-Basin Finance Journal, 18:369–89.
 • Garcia, D. (2013). Sentiment during recessions. The Journal of Finance, 68:1267– 1300.
 • Gibbons, M. R., Ross, S. A., and Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. Econometrica, 57:1121–52.
 • Goyal, A. and Welch, I. (2008). A comprehensive look at the empirical performance  of equity premium prediction. Review of Financial Studies, 21:1455–1580.
 • Grauer, F. L. A., Litzenberger, R. H.,  and Stehle,  R. E. (1976). Sharing rules  and equilibrium in an international capital market under uncertainty. Journal of Financial Economics, 3:233–256.
 • Gray, P. (2013). Stock weighting and nontrading bias  in  estimated  portfolio  re- turns. Accounting and Finance, Advanced Access.
 • Griffin, J. M. (2002). Are the Fama and French factors global or country specific?
 • Review of Financial Studies, 15:783–803.
 • Griffin, J. M., Hirschey, N. H., and Kelly,  P.  J.  (2011).  How  important  is  the  financial media in global makets. Review of Financial Studies, 24:3941–93.
 • Griffin, J. M., Ji, X., and Martin, J. S. (2003).  Momenum investing and business  cycle risk: evidence from pole to pole. The Journal of Finance, 58:2515–47.
 • Griffin, J. M., Ji, X., and Martin, J. S. (2005). Global momentum strategies, a portfolio perspective. Journal of Portfolio Management, winter.
 • Griffin, J. M., Kelly, P. J., and Nardari, F. (2010). Do market efficiency measures  yield correct inferences? A comparison of developed and emerging  markets. Review of Financial Studies, 23:3225–3277.
 • Grinblatt, M. and Keloharju, M. (2000).  The investment  behavior and performance  of various investor types: A study of Finland’s unique dataset. Journal of Financial Economics, 55:43–67.
 • Grinblatt, M. and Moskowitz, T. J. (2004). Predicting stock price movements from past returns: the role of consistency and tax-loss selling. Journal of Financial Economics, 71:541–79.
 • Grinblatt, M., Titman, S., and Wermers, R. (1995). Momentum investment  strate-  gies, portfolio performance, and herding: A study of mutual fund behavior. The Ameriance Economic Review, 85:1088–1105.
 • Grundy, B. D. and Martin,  J.  S.  (2001).  Understanding  the  nature  of  the  risks and the source of the rewards to momentum investing. The Review of Financial Studies, 14:29–78.
 • Gutierrez, R. and Kelly, E. K. (2008). The long-lasting momentum in stock returns.
 • The Journal of Finance, LXIII(1):415–448.
 • Halliwell, J., Heaney, R., and Sawicki, J. (1999). Size and book to market effects in Australian share markets: a time series analysis. Accounting Research Journal, 12:122–37.
 • Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of non-stationary time series and the business cycle. Econometrica, 57:357–384.
 • Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press.
 • Hand, J. R. M. (1990). A test of the extended functional fixation hypothesis. The Accounting Review, 65:740–763.
 • Harvey, C. R. (1991). The world price of covariance risk. Journal of Finance, 46:111–157.
 • Harvey, C. R. and Siddique, A. (2000). Conditional skewness in asset pricing. The Journal of Finance, 34:465–477.
 • Healy, A. D. and Lo, A. W. (2011). Managing real-time risks  and  returns:  The  Thomson Reuters NewsScope event indicies. Handbook of News Analytics in Finance, John Wiley & Sons, pages 73–108.
 • Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work- related values. Sage Publication, Beverly Hills, CA.
 • Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: comparing values, behaviors, insti- tutions, and organizations across nations. Sage Publication, Beverly Hills, CA.
 • Hong, H., Lim, T., and Stein, J. C. (2000). Bad news travels slowly: Size, analyst coverage, and the profitability of momentum strategies. The Journal of Finance, LV:265–295.
 • Hong, H. and Stein, J. C. (1999). A unified theory of underreaction, momentum trading, and overreaction in asset markets. The Journal of Finance, 54:2143–84.
 • Hou, K., Karolyi, G. A., and Kho, B. C. (2011). What  factors  drive  global  stock  returns? Review of Financial Studies, 24:2528–74.
 • Hurn, S. and Pavlov, V. (2003). Momentum in Australian stock returns. Australian Journal of Management, 28:141–56.
 • Hvidkjaer, S. (2006). A trade-based analysis of momentum. Review of Financial Studies, 19(2):457–491.
 • Ince, O. S. and Porter, R. B. (2006). individual equity return data from thomson datastream: Handle with care! Journal of Financial Research, 29:463–79.
 • Israel,  R. and Moskowitz,  T. J. (2013).  The role of shorting,  firm size,  and time  on market anomalies. Journal of Financial Economics, 108:275–301. 
 • Jaganathan, R. and Wang,  Z. (1996).  The conditional capm and the cross section     of expected returns. The Journal of Finance, 51:3–53.
 • Jegadeesh, N. (1990). Evidence of predictable behavior of security returns. The Journal of Finance, 45:881–98.
 • Jegadeesh, N. and Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. The Journal of Finance, 48:65–91.
 • Jegadeesh, N. and Titman, S. (2001). Profitability of momentum strategies: an evaluation of alternative explanations. The Journal of Finance, 56:699–720.
 • Jegadeesh, N. and Titman, S.  (2002).  Cross-sectional  and  time-series determinants of momentum returns. The Review of Financial Studies, 15:143–157.
 • Jegadeesh, N. and Titman, S. (2011). Momentum. The Annual Review of Financial Economics, 3:493–509.
 • Karolyi, A. and Wu, Y. (2012). The role of investability restrictions on size, value, and momentum in international stock returns. Cornell University Working Pa- per Series.
 • Karolyi, G. A. and Stulz, R. M. (2003). Are financial assets priced locally or globally? Chapter 16, Handbook of the Economics and Finance, Edited by
 • G.M. Constantinides, M. Harris and R. Stulz, Elsevier B. V.
 • Keim, D. B.  and  Madhavan,  A.  (1997).  Transaction  costs  and  investment  style: an inter-exchange analysis of institutional equity trades. Journal of Financial Economics, 46:265–292.
 • Kim, C.-J., Morley, J. C., and Nelson, C. (2001). Does an intertemporal tradeoff between risk and return explain mean reversion in stock prices? Journal of Empirical Finance, 8:403–426.
 • Korajczyk, A. R. and Sadka, R. (2004). Are momentum profits robust to trading  costs? The Journal of Finance, 59:1039–1082.
 • Kraus, A. and Litzenberger, R. H. (1976).  Skewness preference and the valuation     of risk assets. The Journal of Finance, 31:1085–1100.
 • Lakonishok, J., Shleifer, A., and Vishny, R. W. (1994). Contrarian investment, extrapolation, and risk. The Journal of Finance, 49:1541–1578.
 • Lee, C. and Swaminathan, B. (2000). Price momentum and trading volume. The Journal of Finance, 55:1217–69.
 • Lesmond, D. A., Schill, M. J., and Zhou, C. (2004). The illusory nature of mo- mentum profits. Journal of Financial Economics, 71:349–80.
 • Lettau, M. and Ludvigson, S. C. (2001). Resurrecting the (C )CAPM: A cross- sectional test when risk premia are time-varying. Journal of Political Economy, 109:1238–87.
 • Lewellen, J., Nagel, S.,  and  Shanken,  J.  (2010).  A  skeptical  appraisal  of  asset pricing tests. Journal of Financial Economics, 96:175 – 194.
 • Lewellen, J. S. and Nagel, S. (2006). The conditional CAPM does not explain asset-pricing anomalies. Journal of Financial Economics, 82:289–314.
 • Li, F. (2010). The determinants and information content of the forward-looking statements in corporate filings – a Naive Bayesian machine learning approach. Journal of Accounting Research, 48:1049–1102.
 • Lintner, J. (1965).  The valuation of risk assets and the selection of risky invest-  ments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics, 47:13–37.
 • Liu, L. Z. and Zhang, L. (2008). Momentum profits, factor pricing, and macroe- conomic risk. Review of Financial Studies, 21:2417–48.
 • Lo, W. A. and MacKinlay, A. C. (1990a). Data-snooping biases in tests of financial asset pricing models. The Review of Financial Studies, 3:431–67.
 • Lo, W. A. and MacKinlay, A. C.  (1990b).  When  are  contrarian  profits  due  to stock market overreaction? The Review of Financial Studies, 3:175–205.
 • Loughran, T. and McDonald, B. (2011). When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-Ks. The Journal of Finance, LXVI(1):35–65.
 • Mitra,   G.  and  Mitra,   L.,  editors  (2011).    The Handbook of News Analytics in Finance. John Wiley & Sons Ltd.
 • Moskowitz, T. J. and Grinblatt, M. (1999). Do industries explain momentum?
 • The Journal of Finance, 54:1249–1290.
 • Newey, W. K. and West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, het- eroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55:703–708.
 • Odean, T. (1998). Are investors reluctant to realize their losses? The Journal of Finance, 53:1775–98.
 • Rapach, D. E., Strauss, J. K., and Zhou, G. (2013). International stock return predictability: What is the role of the United States? The Journal of Finance, LXVIII:1633–1662.
 • Roll, R. (1984). A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market. The Journal of Finance, 39:1127–39.
 • Rosenberg, B., Reid, K., and Lanstein, R. (1985). Persuasive evidence of market inefficiency. Journal of Portfolio Management, 11:9–15.
 • Rouwenhorst, K. G. (1998). International momentum strategies. The Journal of Finance, 53:267–84.
 • Rouwenhorst, K. G. (1999). European equitiy markets and the emu. Financial Analysts Journal, 55:57–64.
 • Sadka, R. (2006).  Momentum  and  post-earnings-announcement  drift  anomalies: The role of liquidity risk. Journal of Financial Economics, 80:309–49.
 • Sagi, J. S. and Seasholes, M. S. (2007).  Firm specific attributes and the cross-   section of momentum. Journal of Financial Economics, 84:389–434.
 • Scowcroft, A. and Sefton, J. (2005). Understanding momentum. Financial Ana- lysts Journal, 55:57–64.
 • Shanken, J. (1990).    Intertemporal asset pricing: An emperical investigtation.
 • Journal of Econometrics, 45:99–120.
 • Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19:425–442.
 • Shumway, T. (1997). The delisting bias in crsp data. The Journal of Finance, 52:327–340.
 • Shumway,  T. and Warther,  V. (1999).   The delisting bias in crsp’s nasdaq data   and its implications for the size effect. Journal of Finance, 54:2361–2389.
 • Sinha, N. R. (2012). Underreaction to news in the US stock market. Working Paper, University of Illinois at Chicago.
 • Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings. The Accounting Review, 71:289–315.
 • Smith, D. R. (2007). Conditional coskewness and asset pricing.  Journal of Em-  perical Finance, 14:91–119.
 • Stattman, D. (1980). Book values and stock returns. Chicago MBA: A Journal of Selected Papers, 5:25–45.
 • Stivers, C. and Sun,  L. (2010).  Cross-sectional return dispersion and time-variation  in value and momentum premia. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45:987–1014.
 • Stulz, R. M. (1995). The cost of capital in internationally integrated markets: The case of Nestle. European Financial Management, 1:11–22.
 • Subrahmanyam, A. (2009). The cross-section of expected stock returns: What have we learnt from the past twenty-five years of research? UCLA Working Paper Series.
 • Tetlock, P. (2007). Giving content to investor sentiment: The role of media in the stock market. The Journal of Finance, LXII:1139–69.
 • Tetlock, P. (2011). All the news that’s fit to reprint: Do investors react to stale information? Review of Financial Studies, 24:1481–1513.
 • Tetlock, P., Saar-Tsechansky, M., and Macskassy, S. (2008). More than words: Quantifying language to measure firms’ fundamentals. The Journal of Finance, LXIII:1437–69.
 • Turner, C. M., Starz, R., and Nelson, C. R. (1989). A markov model of het- eroskedasticity, risk and learning in the stock market. Journal of Financial Economics, 25:3–22.
 • Vasicek, O. A. (1973). A note on using cross-sectional information in Bayesian estimation of security betas. The Journal of Finance, 28:1233–39.
 • Wang,  J. and Wu,  Y. (2011).  Risk adjustment and momentum sources.  Journal  of Banking and Finance, 35:1427–1435.
 • Wang, K. Q. and Xu, J. (2010). Time-varying momentum profitability. SSRN Working Paper, University of Toronto Working Paper Series.
 • Yao, Y. (2012). Momentum, contrarian, and the january seasonality. Journal of Banking and Finance, 36:2757–2769.
 • Zhang, X. F. (2006). Information uncertainty and stock returns. The Journal of Finance, 61:105–37.