Hur bygger jag min egna investeringsstrategi?

Hur bygger jag min egna investeringsstrategi?

Att bygga sin egna investeringsstrategi tar tid och dess uppbyggnad beror på ett antal olika parametrar, exempelvis om du föredrar en fokuserad portfölj med färre innehav (5-15 aktier) eller en bredare portfölj, likt en fond. Strategin behöver också ta hänsyn till preferenser kring innehavstid, fördelning mellan sektorer, investeringshorisont, din möjlighet att investera nytt kapital samt inte minst psykologiska faktorer om hur just du hanterar risk och större marknadskorrektioner. 

Det vi erbjuder dig är en aktiemarknadsbaserad produkt bestående av enskilda affärsidéer. Det finns därför ingen portföljhänsyn tagen till de affärsidéer som presenteras vid varje givet tillfälle.

Vidare sker initiering av positioner på dynamisk basis och dessa har därmed ingen given lanseringstidpunkt. Beslut om stängning av positioner sker utifrån din egna investerings-strategis regelverk*.

Placering kan ske i samtliga bolag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, samt i indexet OMXS30.

Affärsidéerna är uteslutande köpidéer och baseras främst på marknadsmomentum, sentiment och teknisk analys.

Antalet affärsidéer kommer inte vara statiskt till sin natur, utan kommer att variera över tid.

* En långsiktig investerare som ex. bygger upp en kvalitativ Buy & Hold-portfölj behöver nödvändigtvis inte ha några regler kring försäljning initialt..

Som komplement till vår taktiska investeringstjänst erbjuder vi dig som antingen har fastnat i din aktiehandel eller känner behov av stöd i att ta fram en komplett investeringsstrategi möjlighet till att boka konsultation med vår strategiexpert.

Vår strategiexpert har lång erfarenhet inom aktiehandel samt har även stora erfarenheter inom beteendevetenskap, riskhantering, automatiserad handel och algoritmbyggande. 

I och med att vi inte har någon anledning att styra dig i dina beslut (till skillnad mot rådgivare och personliga bankmän som har mål att driva egen försäljning) kommer du få en totalt objektiv konsultation med fokus på att hjälpa dig ta fram ett regelverk som passar dig som individ och investerare. 

Konsultation kan bokas antingen som digitalt möte (minst 1 timme) alternativt som fysiskt möte (minst 3 timmar). För ytterligare detaljer klicka på Boka konsultation nedan.