Taktisk aktieallokering baserat på rådande marknadsmomentum och teknisk analys

Maximera avkastningen i din aktieportfölj genom att tajma dina köp utifrån rådande sentiment och marknadsmomentum.

Har du svårt att veta när du ska köpa en specifik aktie eller fylla på ett befintligt innehav?

Du är inte ensam!

Vi har därför utvecklat en algoritm som i realtid med direkt API-koppling mot Nasdaq bevakar de aktier som är noterade på Stockholmsbörsen inklusive ett urval av aktierna på Spotlight Market. 

Med denna algoritm kan vi enkelt informera dig när det är taktiskt fördelaktigt att köpa en viss aktie.

Finns det någon 'Holy Grail'-strategi?

Ja det finns det faktisk! Det många däremot inte har förstått är att den är unik för varje enskild investerare. Alla investerare är olika och ingen strategi fungerar för alla. Däremot finns det aspekter som gäller alla – nämligen fördelen med att köpa en aktie till ett fördelaktigt pris och inte köpa den på en topp baserat på girighet eller rädsla av att inte få vara med (FOMO).

Hur bygger jag min egna investeringsstrategi?

Att bygga sin egna investeringsstrategi tar tid och dess uppbyggnad beror på ett antal olika parametrar, exempelvis om du föredrar en fokuserad portfölj med färre innehav (5-15 aktier) eller en bredare portfölj, likt en fond. Strategin behöver också ta hänsyn till preferenser kring innehavstid, fördelning mellan sektorer, investeringshorisont, din möjlighet att investera nytt kapital samt inte minst psykologiska faktorer om hur just du hanterar risk och större marknadskorrektioner. 

Det vi erbjuder dig är en aktiemarknadsbaserad produkt bestående av enskilda affärsidéer. Det finns därför ingen portföljhänsyn tagen till de affärsidéer som presenteras vid varje givet tillfälle.

Vidare sker initiering av positioner i Stockcess Trading på dynamisk basis och dessa har därmed ingen given lanserings-tidpunkt. Stängning av positioner sker utifrån din egna investeringsstrategis regelverk*.

Placering kan ske i samtliga bolag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, samt i indexet OMXS30.

Affärsidéerna är uteslutande köpidéer och baseras främst på marknadsmomentum, sentiment och teknisk analys.

Antalet affärsidéer kommer inte vara statiskt till sin natur, utan kommer att variera över tid.

*För en långsiktig investerare som avser bygga upp en Buy&Hold-aktieportfölj över några år behöver investeringsstrategin intialt inte ha några regler kring försäljning.

Som komplement till vår taktiska investeringstjänst erbjuder vi dig som antingen har fastnat i din aktiehandel eller känner behov av stöd i att ta fram en komplett investeringsstrategi möjlighet till att boka konsultation med vår strategiexpert, Fredrik Wilkens.

Fredrik har lång erfarenhet inom aktiehandel och har under lång tid arbetat inom branschen. Fredrik har även stora erfarenheter inom automatiserad handel och algoritmbyggande.  Fredrik är även aktiv på Twitter och du kan följa honom under användarnamnet @villatoca

I och med att vi inte har någon anledning att styra dig i dina beslut (till skillnad mot rådgivare och personliga bankmän som har mål att driva egen försäljning) kommer du få en totalt objektiv konsultation med fokus på att hjälpa dig ta fram ett regelverk som passar dig som individ och investerare. 

Konsultation kan bokas antingen som digitalt möte (minst 1 timme) alternativt som fysiskt möte (minst 3 timmar). För ytterligare detaljer klicka på Boka tid nedan.

Bli en smartare investerare

Taktiskt

Med vår tjänst kommer du göra taktiska köp i aktier med hänsyn tagen till marknadssentiment, momentum och teknisk analys.

Spara tid

Vår algoritm övervakar kontinuerligt alla bolag på Stockholmsbörsen och kommer informera dig i realtid när en fördelaktig situation uppstår.

Undvika FOMO

Att undvika FOMO (fear of missing out) samt andra psykologiska fällor skapar stora fördelar gentemot att agera på girighet och följa flocken.

Så fungerar tjänsten!

Det är superenkelt att använda vår tjänst. Som kund får du direkt tillgång till våra affärsförslag. Du kan även välja att aktivera notifikationer vilket gör att du får en push-notifikation i din webbläsare eller telefon vid nya affärsförslag.

Samtliga affärsförslag presenteras med datum, tidpunkt, aktienamn, aktuell kurs, aktielista, sektor samt direktlänkar till Avanza och Nordnet för snabb och smidig handel. Även historiska affärsförslag (från 2017) finns tillgängliga för dig som kund så att du själv har möjlighet att verifiera historiska transaktioner.

Vår algoritm har direkt API-access mot Nasdaq och analyserar i realtid samtliga aktier på Stockholmsbörsens största listor samt ett urval av aktier på Spotlight Market. Algoritmen är baserad på teknisk analys samt tar hänsyn till investerings-kollektivets sentiment, marknadstrend samt den enskilda aktiens trend, momentum och prishistorik.

En viktig aspekt är att inga affärsidéer kommer att presenteras i aktier som uppvisar en fallande primärtrend och ej heller i aktier som definieras som fallande knivar ens inom sin sekundärtrend, utan affärsförslagen kommer vara i aktier som rekylerat inom sin upptrend och uppvisat en bottenformation samt ett kortsiktigt positivt momentum.

Ska vi sätta igång?

Skapa ett konto idag, och låt oss hjälpa dig investera som ett proffs!

Vilka aktier tillhandahålls av Stockcess AB. Stockcess AB är inte finansiella rådgivare och står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Tjänsten Vilka aktier presenterar ej individuella beslutsunderlag för din egen aktieförvaltning som bygger på taktisk taktieinvestering och teknisk analys. Historik och simulerad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som investeras utifrån affärsförslag som presenteras i tjänsten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.