Avkastning och resultat

Avkastning och resultat

Data från 2017 t.o.m. idag, avkastning redovisas exklusive utdelning och korrigerat för aktiesplit i förekommande fall.

Informationen uppdateras kontinuerligt.