Tajma dina aktieköp med hjälp av taktisk aktieallokering

Genom att investera taktiskt kommer du på ett enkelt sätt maximera avkastningen i din aktieportfölj. 

Taktisk aktieallokering innebär att du tar hänsyn till aktuell trend, momentum och rådande marknadssentiment samtidigt som det medför att du undviker psykologiska fällor såsom girighet och FOMO.

Taktisk aktieallokering baserat på rådande marknadsmomentum och teknisk analys

Tajma dina aktieköp med hjälp av taktisk aktieallokering

Genom att investera taktiskt kommer du på ett enkelt sätt maximera avkastningen i din aktieportfölj. 

Taktisk aktieallokering innebär att du tar hänsyn till aktuell trend, momentum och rådande marknadssentiment samtidigt som det medför att du undviker psykologiska fällor såsom girighet och FOMO.

Maximera avkastningen i din aktieportfölj genom att investera taktiskt utifrån rådande sentiment samt undvik psykologiska fällor såsom girighet och FOMO.

Har du svårt att veta när du ska köpa en specifik aktie eller fylla på ett befintligt innehav?

Har du svårt att veta när du ska köpa en specifik aktie eller fylla på ett befintligt innehav?

Du är inte ensam!

Vi har därför utvecklat en algoritm som i realtid med direkt API-koppling mot Nasdaq Nordic bevakar de aktier som är noterade på Stockholmsbörsen inklusive ett urval av aktierna på Spotlight Stock Market

Med denna algoritm kan vi enkelt informera dig när det är taktiskt fördelaktigt att köpa en viss aktie.

Bli en smartare investerare

Taktiskt

Med vår tjänst kommer du göra taktiska köp i aktier med hänsyn tagen till marknadssentiment, momentum och teknisk analys.

Spara tid

Vår algoritm övervakar kontinuerligt alla bolag på Stockholmsbörsen och kommer informera dig i realtid när en fördelaktig köpsituation uppstår.

Undvika FOMO

Att undvika FOMO (fear of missing out) samt andra psykologiska fällor skapar stora fördelar gentemot att agera på girighet och följa flocken.

Så fungerar tjänsten!

Det är superenkelt att använda vår tjänst. 

Som kund får du direkt tillgång till våra affärsförslag i realtid (utan fördröjning). Du kan även välja att aktivera notifikationer vilket gör att du får en pushnotis i din dator eller telefon vid nya affärsförslag. Vi presenterar samtliga med datum, tidpunkt, aktienamn, aktuell kurs, aktielista, sektor samt direktlänkar till Avanza och Nordnet för snabb och smidig handel. 

Vår algoritm har direkt API-access mot Nasdaq Nordic och analyserar i realtid samtliga aktier på Stockholmsbörsens största listor samt ett urval av aktier på Spotlight Stock Market. Algoritmen är baserad på teknisk analys samt tar hänsyn till investeringskollektivets sentiment, marknadstrend samt den enskilda aktiens trend, momentum och prishistorik.

En viktig aspekt är att inga affärsidéer kommer att presenteras i aktier som uppvisar en fallande primärtrend och ej heller i aktier som definieras som ’fallande knivar’ ens inom sin sekundärtrend, utan affärsförslagen kommer vara i aktier som rekylerat inom sin upptrend, uppvisat en bottenformation samt ett kortsiktigt positivt momentum. Detta tillvägagångssätt leder till en god risk/reward och verifierad överavkastning över tid.

Erbjuder ni något stöd för säljsidan?

Självklart gör vi det!

På aktienivå

Vi hjälper dig att bedöma en enskild aktie utifrån både tekniska och fundamentala parametrar. Exempelvis aktiens trend, momentum, styrka jämfört med börsen som helhet, taktiska köp- och vinsthemtagningstillfällen samt huruvida bolaget uppfyller kvalitativa krav, ex. lönsamhet och tillväxt. Sistnämnda genomförs via en fundamental analys som baseras på senaste tillgängliga kvartalsrapport.

Utöver den tekniska och fundamentala bedömningen redovisas även möjliga Stop Loss (SL) nivåer utifrån vanligt förekommande varianter. Exempelvis redovisas Stop Loss (SL)-nivåer i realtid baserat på aktiens standardavvikelse (StdDev), den tekniska indikatorn ATR (Average True Range), gentemot glidande medelvärde 50, 200 samt som en fast procentuell nivå från dagens högsta kurs. Nivåerna kan antingen användas direkt genom orderläggning hos din bank / mäklare eller som ett kurslarm där du då på ett enkelt sätt får information om att det är dags att se över innehavet och ta beslut om eventuell försäljning.

Portföljnivå

Som ett komplement till vår utökade marknadsanalys för Stockholmsbörsen erbjuder vi även en volatilitetsbaserad riskhanteringsmodell. Med hjälp av denna volatilitetsbaserade riskhanteringsmodell får du ett konkret stöd i att balansera din marknadsexponering gentemot ett förväntansvärde på 1-1,5% sett till daglig volatilitet. Att sänka volatiliteten i portföljen ger dig trygghet att följa en långsiktig strategi oaktat marknadens dagliga svängningar och du kan i stället fokusera på att investera taktiskt samt våga vara köpare.

Riskhanteringsmodellen går att använda separat alternativt i kombination med vår utökade marknadsbevakning.

Ska vi sätta igång?

Skapa ett konto idag, och låt oss hjälpa dig investera som ett proffs!

Vilka aktier tillhandahålls av Stockcess AB. Stockcess AB är inte finansiella rådgivare och står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Tjänsten Vilka aktier presenterar ej individuella beslutsunderlag för din egen aktieförvaltning som bygger på taktisk taktieinvestering och teknisk analys. Historik och simulerad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som investeras utifrån affärsförslag som presenteras i tjänsten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.