Information till dig som kund

Viktig information

Tjänsten Vilka Aktier kommer tyvärr att stängas ner efter kvartal 2, 2022 på grund av förändrade tekniska förutsättningar. I och med detta kan vi inte längre tillhandahålla de realtidsfunktioner som en del av tjänsten är baserad på. 

Aktiebedömningsfunktionen är fortfarande aktiv och kommer så vara till dess tjänsten är helt nedstängd.

Samtliga aktiva månadsprenumerationer kommer per automatik att avslutas 30 dagar innan hela tjänsten stängs ner. Eventuella årsprenumerationer med löptid efter detta datum kommer att återbetalas vid samma tidpunkt.

Vid frågor eller om du vill avsluta din prenumeration direkt, vänligen kontakta oss.

Vi vill tacka dig som kund för denna tid. Må avkastningen vara med dig.